OIL PAINTINGS BY LENE ØRNHOFT
Studies

Study of Nils Bergslien´s "Jolareii"
Study of Nils Bergslien´s "Jolareii"
Oil on canvas, 135 cm x 200 cm, 2022
Frognerseteren Restaurant in Oslo, Norway

The original is a stage carpet in Voss Ungdomshall (Voss Ungdomslag)
Painted exactly 100 years ago by Nils Bergslien (1853 - 1928)
Oil on canvas, 240 cm x 357 cm, 1922
Rammen er fra Oslo Rammeverksted & Galleri Grotten, Akersveien 19, 0177 Oslo
Nettside: www.oslorammeverksted.no
Her er originalen som er et sceneteppe i Voss Ungdomshall (Voss Ungdomslag)
Fra venstre: Lene Ørnhoft, Olav Torpe, Roar Kjærstad og Heine Hydle

Malt for nøyaktig 100 år siden av Nils Bergslien (1853 - 1928)
Olje på lerret, 240 cm x 357 cm, 1922
Jolareii

Details

Study of Knud Bergslien´s "Birkebeinerne"
Study of Knud Bergslien´s "Birkebeinerne"
Oil on canvas, 143 cm x 189 cm, 2012
Detail of "Birkebeinerne"
Detail of "Birkebeinerne"
Detail of "Birkebeinerne"
Detail of "Birkebeinerne"
Detail of "Birkebeinerne"
Detail of "Birkebeinerne"
Detail of "Birkebeinerne"
Detail of "Birkebeinerne"
Detail of "Birkebeinerne"
Detail of "Birkebeinerne"
Detail of "Birkebeinerne"
Detail of "Birkebeinerne"
Click here for detail pictures
Click here for detail pictures
Click here for detail pictures
Click here for detail pictures
Click here for detail pictures
Click here for detail pictures

Details

Study of "Gutt på hvit hest", Theodor Kittelsen
Study of "Gutt på hvit hest", Theodor Kittelsen
Oil on canvas, 90 cm x 140 cm, 2016
Detail of "Gutt på hvit hest"
Detail of "Gutt på hvit hest"
Detail of "Gutt på hvit hest"
Detail of "Gutt på hvit hest"
Detail of "Gutt på hvit hest"
Detail of "Gutt på hvit hest"
Detail of "Gutt på hvit hest"
Detail of "Gutt på hvit hest"
Click on picture for detail pictures
Click on picture for detail pictures
Click on picture for detail pictures
Click on picture for detail pictures
Click on picture for detail pictures

Details

Study of "Le Jouets",  Timoléon Marie Lobrichon
Study of "Le Jouets",  Timoléon Marie Lobrichon
Oil on canvas, 224 cm x 168 cm, 2011
Detail of "Le Jouets"
Detail of "Le Jouets"
Detail of "Le Jouets"
Detail of "Le Jouets"
Detail of "Le Jouets"
Detail of "Le Jouets"
Detail of "Le Jouets"
Detail of "Le Jouets"
Detail of "Le Jouets"
Detail of "Le Jouets"
Detail of "Le Jouets"
Detail of "Le Jouets"
Detail of "Le Jouets"
Detail of "Le Jouets"
Detail of "Le Jouets"
Detail of "Le Jouets"
Detail of "Le Jouets"
Detail of "Le Jouets"
Detail of "Le Jouets"
Detail of "Le Jouets"
Click here for detail pictures
Click here for detail pictures
Click here for detail pictures
Click here for detail pictures
Click here for detail pictures
Click here for detail pictures
Click here for detail pictures
Click here for detail pictures
Click here for detail pictures
Click here for detail pictures
Click here for detail pictures

Details

Study av Ludvig Ravensberg "På karl Johan"
Study av Ludvig Ravensberg "På karl Johan"
Oil on canvas, 67 cm x 120 cm, 2009
Study of "Girl with a Pearl Earring", Johannes Vermeer
Study of "Girl with a Pearl Earring", Johannes Vermeer
Oil on canvas, 44,5 cm × 39 cm, 2006
Study of Roy Lichtensteins "OHHH...ALRIGHT..."
Study of Roy Lichtensteins "OHHH...ALRIGHT..."
Oil on canvas, 144,75 cm x 137,1 cm, 2016
Click here for detail pictures
Click here for detail pictures
Click here for detail pictures
Click here for detail pictures
Click here for detail pictures

Details

Study of August Munthe Berg "Majorstuen", 1910. 

Oil on canvas, 39 cm x 45 cm, 2021


Akt